Wat doen wij?

Visie

Bij de docentcoach gaan we uit van de behoefte van de docent, leidinggevende en/of ondersteuner. Wij zijn transparant en probleem oplossend. Wij zijn van mening dat het tijdelijk inroepen van een onafhankelijk en belangeloze derde een proces kan verhelderen en versnellen.
We besteden aandacht aan zaken die op school vaak onbehandeld blijven omdat we van mening zijn dat juist aandacht voor deze aspecten kan bijdragen aan een gezond werkklimaat.
Bij conflicten kan snelheid geboden zijn. Dat voorkomt in veel gevallen escalatie van het probleem en geeft gelegenheid het ijzer te smeden wanneer het heet is. Omdat wij een flexibele schil van gekwalificeerde coaches tot onze beschikking hebben kunnen we binnen 48 uur acteren.

Werkvormen

Wij hebben als doelstelling niet meer dan 3 gesprekken/sessies te hebben met onze cliënten. Wij gebruiken de volgende werkvormen:
* Een op een (coachings)gesprekken
* Groepsinterventies
* Mediations (het faciliteren van een gesprek bij een meningsverschil of conflict tussen 2 of         meerdere partijen)
* e-coaching (coaching op afstand met behulp van telefoon, mail, skype, facetime etc.)

Na een telefonische intake bekijken we welke vorm en welke coach het meest toegespitst is om te helpen.

Cases

Cases die we o.a. behandelen:

* Conflicten tussen jong en oud
* Conflicten tussen docenten en leidinggevenden
* Conflicten tussen 1e en 2e graads
* Meningsverschillen over de te volgen lesmethoden
* Loopbaan en ontwikkelingsvraagstukken
* Scheiding aanbrengen tussen werk en privé
* Verschillende behoeftes mbt intercollegiaal overleg
* Samenwerken met niet functionerende collega’s
* Mismanagement
* Jaloezie
* Burnout
* Gevoel van tegenwerking
* Interculturele verschillen tussen docenten

De Docentcoach heeft een schil van experts om zich heen en schroomt niet cliënten door te verwijzen indien nodig.

 

Reacties zijn gesloten.