Tarieven / locatie

Tarieven structuur

Wij werken met marktconforme tarieven voor een sessie van 1 tot 1 ½ uur. Voor reiskosten rekenen wij ook een standaardprijs, onafhankelijk van de locatie in Nederland waar de sessie plaatsvindt.

Naast een vast tarief per los gesprek/sessie bieden wij een 10 strippenkaart waarmee de school 1 gesprek gratis krijgt. De strippenkaart kan ingezet worden voor iedere medewerker. De strippenkaart geldt niet voor de reiskosten.

Een strippenkaart verhoogt de snelheid van schakelen en vereenvoudigt het administratieve proces.

Locatie

De gesprekken vinden op school of op een, in overleg met coach en cliënt, nader te bepalen locatie plaats. Verwacht wordt dat, indien gesprekken op school plaats vinden, school een adequate ruimte ter beschikking stelt.

Reacties zijn gesloten.